Clube dos Jangadeiros

Rua Ernesto Paiva, 139 - Bairro Tristeza, 91910-000 Porto Alegre