Anfiteatro Pôr Do Sol
Avenida Edvaldo Pereira Paiva, S/N, 90110-060 Porto Alegre